Skip to main content

Strategia komunikacji

Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Podróż Twojej marki również. Czy wiesz, w jakim kierunku masz iść? Dlaczego właśnie tam? Gdzie dojdziesz? Kogo spotkasz i co zobaczysz?
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w strategii komunikacji marki.

Produkty, działania i komunikaty mają autentyczną moc przyciągania, kiedy są prawdziwe i spójne. Sięgając po konkretną markę, klient chce wiedzieć, z kim mam do czynienia, jakie marka ma priorytety i wartości. Wybiera obietnice i wyobrażenia, jakie się z nią wiążą.

Przygotuję dla Ciebie kompleksowy plan działań online i offline uwzględniając cel strategiczny, czyli najważniejszą ideę przyświecającą Twojej marce i cele krótkoterminowe, które wspierają cel główny.
Strategia, czyli cykl zaplanowanych działań, gwarantuje Ci spójną komunikację z grupą docelową, jasne zadania do wdrożenia, efektywność oraz pewność, że zmierzasz w dobrym kierunku.

Etapy tworzenia strategii komunikacji marki:

1. Analiza obecnej sytuacji

Określenie miejsca, w którym obecnie znajduje się Twoja marka, przeprowadzenie analizy jej dotychczasowych działań na rynku i tle konkurencji. Przegląd narzędzi i kanałów wykorzystywanych do komunikacji oraz głównych wyróżników.

2. Wybór i analiza grup docelowych

Charakterystyka grup odbiorczych oraz archeotypów marki, czyli określenie kim jest Twój odbiorca, czego pragnie, jakie ma obawy i problemy. Analiza kanałów, w jakich się porusza oraz wybór Persony-na podstawie cech, potrzeb i zachowań konkretnych osób.

3. Analiza rynku i konkurencji

Analiza tego, co mówi rynek, jak komunikuje się konkurencja, jakich narzędzi używa oraz co przekazuje swoim odbiorcom. Jaki te komunikaty dają efekt. Określenie short listy głównych konkurentów i jej analiza.

4. Ustalenie celów

Określenie celu strategicznego oraz celów krótkoterminowych, na podstawie których będzie przygotowana komunikacja marki.

5. Określenie charakteru marki

Przygotowanie zespół norm i reguł, według których formułowany będzie komunikat. Określenie indywidualnego stylu komunikacji marki, dopasowanego do potrzeb odbiorców.

6. Wybór kanałów komunikacji

Przygotowanie zestawu narzędzi i wybór kanałów komunikacji dostosowanych do odbiorców, a także do zasobów: osobowych, czasowych i budżetowych przeznaczonych na działania komunikacyjne.

7. Badanie rezultatów

Określenie metod mierzenia skuteczności strategii oraz czasu, po którym należy dokonać zmian, kiedy strategia wykaże słabe i mocne punkty działań.

8.  Pomoc we wdrażaniu strategii

Bezpłatne konsultacje raz w tygodniu (45 min.) przez 3 miesiące

Czas realizacji: ok 4-8 tygodni.

Wycena i czas realizacji ustalane są indywidulanie i każdorazowo dopasowywane do sytuacji biznesowej Klienta.